Технології дистанційного навчання (Moodle): моніторинг навчальних досягнень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику описано методики та технології створення дистанційних курсів в умовах змішаної та дистанційної форм навчання. Опис має практичну спрямованість на організацію моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти засобами ресурсів платформи Moodle. Акцентовано увагу на роботі із журналом оцінок та проведенні іспиту на платформі Moodle. The manual describes methods and technologies for creating distance courses in conditions of mixed and distance forms of education. The description has a practical focus on the organization of monitoring educational achievements of education seekers using the resources of the Moodle platform. Emphasis is placed on working with the evaluation journal and conducting the exam on the Moodle platform.
Опис
Ключові слова
журнал оцінок, налаштування, оцінювання, дистанційне навчання, моніторинг, evaluation journal, settings, assessment, distance learning, monitoring
Цитування
Технології дистанційного навчання (Moodle): моніторинг навчальних досягнень : навч. посіб. / С. Доценко, В. Москаленко, В. Лебедєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 84 с.