ВПЛИВ «КОНТРАКТУ СТОЛІТТЯ» 1994 Р. НА РОЗВИТОК ВІДНОСИН АЗЕРБАЙДЖАНУ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ НАПРИКІНЦІ ХХ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено Угоду про розвідку, розробку та пайовий розподіл видобутку на азербайджанських нафтових родовищах «Азері», «Чираг», «Гюнешлі», яка була підписана 20 вересня 1994 р. у палаці «Гюлістан» (м. Баку) представниками 13 нафтових компаній Азербайджану (ГНКАР), США («Amoco», «Unocal», «McDermott», «Exxon», «Pennzoil»), Великобританії («British Petroleum», «Ramko»), Норвегії («Statoil»), Росії (ЛУКОЙЛ), Туреччини («Turkish Petroleum»), Японії («Itochu») та Саудівської Аравії («Delta-Nimir») і увійшла в історію як «Контракт століття». Ця подія стала першим міжнародним успіхом незалежної Азербайджанської держави. Зазначено, що завдяки обраній Гейдаром Алієвим нафтовій стратегії, успішно реалізованій у 1990-2000-ті роки, міжнародний авторитет Азербайджану зміцнився. Внаслідок правильного використання енергетичної дипломатії у зовнішній політиці, Великобританія та Азербайджан змогли просунутися від початкової стадії налагодження відносин до стадії стратегічного партнерства. Завдяки успішному проведенню внутрішньої та зовнішньої політики, правильному використанню нафтового чинника, підтримці нафтових компаній Великобританії, відносини республіки з Великобританією фактично вийшли на рівень союзницьких. The publication examines the Agreement on exploration, development and share distribution of production at the Azerbaijani oil fields "Azeri", "Chirag", "Guneshli", which was signed on September 20, 1994 in the Palace "Gulistan" (Baku) by representatives 13 oil companies of Azerbaijan (SOCAR), USA (Amoco, Unocal, McDermott, Exxon, Pennzoil), Great Britain (British Petroleum, Ramko), Norway (Statoil), of Russia (LUKOIL), Turkey ("Turkish Petroleum"), Japan ("Itochu") and Saudi Arabia ("Delta-Nimir") and went down in history as the "Contract of the Century". This event was the first international success of the independent state of Azerbaijan. It was noted that thanks to the oil strategy chosen by Heydar Aliyev, successfully implemented in the 1990s and 2000s, the international authority of Azerbaijan strengthened. As a result of the correct use of energy diplomacy in foreign policy, Great Britain and Azerbaijan were able to advance from the initial stage of establishing relations to the stage of strategic partnership. Thanks to the successful implementation of domestic and foreign policy, the correct use of the oil factor, and the support of oil companies of Great Britain, the republic's relations with Great Britain actually reached the level of allies.
Опис
Ключові слова
всесвітня історія, міжнародні угоди, видобуток нафти, студентські роботи, world history, international agreements, oil production, student works
Цитування
Матей Ю. Ф. Вплив "Контракту століття" 1994 р. на розвиток відносин Азербайджану та Великобританії наприкінці ХХ ст. / Ю. Ф. Матей // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 161–166.