Формування навичок читання на заняттях української мови в іноземних студентів на середньому рівні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Автором досліджено формування навички читання в студентів-іноземців на заняттях з української мови на середньому рівні. Робота над текстами будь-якого виду передбачає чітку систему завдань, спрямовану на осмислення змістовної сторони прочитаного, на відпрацювання й систематизацію умінь і навичок у такому виді мовної діяльності, як читання. Це допоможе студентам-іноземцям не тільки краще пізнати історію та культуру українців, а й за допомогою тексту розширити свій лексичний запас та вдосконалити граматичні навички. The author investigated the formation of reading skills in foreign students in Ukrainian language classes at the secondary level. Work on texts of any kind involves a clear system of tasks aimed at understanding the meaningful side of what has been read, practicing and systematizing abilities and skills in such a language activity as reading. It will help foreign students not only get to know history better and culture of Ukrainians, but also to expand their own with the help of the text vocabulary and improve grammar skills.
Опис
Ключові слова
вивчення української мови, навчання студентів-іноземців, робота над текстом, studying the Ukrainian language, teaching foreign students, working on the text
Цитування
Марцин С. О. Формування навичок читання на заняттях української мови в іноземних студентів на середньому рівні / С. О. Марцин // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 18 трав. 2022 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків [та ін.] : ХІФТ, 2022. – С. 339–346.