КОНСТРУЮВАННЯ ІДЕНТІЧНОСТІ ФРАНТА В АНГЛІЙСЬКОМУ ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДИСКУРСІ XVII СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота детально розкриває сутність поняття «конструювання ідентичності франта у англійському драматичному дискурсі XVII століття». В ході дослідження автор характеризує драматичний дискурс, як предмет лінгвістичного дослідження. В дослідженні розкриті питання використання мовних засобів, для реалізації самопрезентації ідентичності франта XVII століття. Теоретичною частиною доведено, що реалізація стратегії ідентичності, самопрезентації франта відбувається з допомогою дискурсу. В експериментальній частині дослідження продемонстрована вербалізація стратегії самопрезентації франта в англійському драматичному дискурсі XVII століття. Qualification work reveals in detail the essence of the concept of "constructing the identity of the front in the English dramatic discourse of the XVII century." In the course of the research the author characterizes dramatic discourse as a subject of linguistic research. The study reveals the use of language tools to implement the self-presentation of the identity of the front of the XVII century. The theoretical part proves that the implementation of the strategy of identity, self-presentation of the front is through discourse. The experimental part of the study demonstrates the verbalization of the strategy of self-presentation of the front in the English dramatic discourse of the XVII century.
Опис
Ключові слова
ідентичність, дискурс, стратегія, тактика, драматичний дискурс, франт, самопрезентація, лінгвістика, identity, discourse, strategy, tactics, dramatic discourse, dude, self-presentation, linguistics
Цитування
Телевна Д. В. Конструювання ідентичності франта у англійському драматичному дискурсі XVII століття : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Д. В. Телевна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 74 с. : дод.
Колекції