МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ "ОВС"
Анотація
Розкрито зміст методичної підготовки студентів на заняттях з фізичного виховання у педагогічних вищих навчальних закладах. Визначено результати навчання. Раскрыто содержание методической подготовки студентов на занятиях по физическому воспитанию в педагогических высших учебных заведениях. Определены результаты обучения. Maintenance of methodical preparation of students in the classroom for physical education teachers in higher education institutions. Defined learning outcomes.
Опис
Ключові слова
студенти, методична підготовка, фізичне виховання, студенты, методическая подготовка, физическое воспитание, students, methodical preparation, physical training
Цитування
Гогіна Т. І. Методична підготовка студентів на заняттях з фізичного виховання у педагогічних вищих навчальних закладах / Т. І. Гогіна, Ж. О. Цимбалюк // Актуальні проблеми фізкультурної освіти : матеріали X Міжнар. електрон. наук. конф. (м. Харків, 21‒22 трав. 2015 р.) / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. ‒ Харків : ОВС, 2015. ‒ С. 3‒5.