Новітня історія країн Європи і Америки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчально-методичному посібнику розглядаються основні етапи історії країн Європи і Америки з 1918 р. до сьогодення. Посібник містить опис навчальної дисципліни, плани семінарських занять з методичними рекомендаціями до них, питання для самостійного опрацювання, тематику курсових робіт, тестові завдання, рекомендовану навчальну та спеціальну літературу. Розрахований на студентів ІV курсу історичного факультету.The educational and methodical manual examines the main stages of the history of the countries of Europe and America from 1918 to the present. The manual contains a description of the academic discipline, plans for seminar classes with methodical recommendations for them, questions for independent study, topics of coursework, test tasks, recommended educational and special literature. Designed for students of the 4th year of the Faculty of History.
Опис
Ключові слова
новітня історія, Європа, Америка, головні тенденції розвитку, зовнішня політика, навчально-методичний посібник, recent history, Europe, America, main development trends, foreign policy, educational and methodological manual
Цитування
Беззубенко А. В. Новітня історія країн Європи і Америки : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-ту / А. В. Беззубенко М. М. Кучемко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.] – 64 с.