Особливості маркетингу освітніх послуг

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Тільки цілісний комплекс маркетингу сприятиме формуванню позитивного іміджу закладу освіти та збільшенню його конкурентних переваг на ринку освітніх послуг. Только целостный комплекс маркетинга способствует формированию положительного имиджа учебного заведения и увеличению его конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг. Only a holistic marketing mix contributes to the formation of a positive image of the educational institution and increasing its competitive advantages in the educational services market.
Опис
Ключові слова
маркетинг освітніх послуг, комплекс маркетингу, освітні послуги, ринок, студентські роботи, маркетинг образовательных услуг, комплекс маркетинга, образовательные услуги, рынок, студенческие работы, marketing of educational services, marketing mix, educational services, market, student work
Цитування
Пчельникова І. В. Особливості маркетингу освітніх послуг / І. В. Пчельникова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 104–105.