Розвиток інноваційного потенціалу аграрного підприємництва в умовах нестабільного середовища

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Аграрний сектор національної економіки має значний інноваційний потенціал, здатний до самовідтворення та забезпечення економічного зростання. Однак, на відміну від розвинених країн, використання цього потенціалу є недостатнім, про що засвідчує багаторічне відставання українського агробізнесу за такими показниками, як врожайність зернових культур, продуктивність худоби тощо. Очевидно, що досягти підвищення ефективності аграрного виробництва як у найближчій, так і у віддаленій перспективі неможливо без інтенсифікації використання усіх складників інноваційного потенціалу. The agricultural sector of the national economy has significant innovative potential, capable of self-reproduction and ensuring economic growth. However, unlike developed countries, the use of this potential is insufficient, as evidenced by the long-term lag of Ukrainian agribusiness in terms of such indicators as grain yield, livestock productivity, etc. It is obvious that it is impossible to achieve an increase in the efficiency of agricultural production both in the near and in the distant future without intensifying the use of all components of the innovative potential.
Опис
Ключові слова
інноваційний потенціал, аграрне підприємництво, нестабільне середовище, innovative potential, agricultural entrepreneurship, unstable environment
Цитування
Сідельнікова І. В. Розвиток інноваційного потенціалу аграрного підприємництва в умовах нестабільного середовища / І. В. Сідельнікова, В. К. Сідельнікова // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25 листоп. 2022 р. – Харків, 2022. – С. 134–135.