Порівняльний аналіз адаптивних можливостей організму школярів 10-12 років

dc.contributor.authorПалевіч, С. В.
dc.contributor.authorПіддубний, О. Г.
dc.contributor.authorСіянко, О.
dc.contributor.authorЦимбалюк, Ж. О.
dc.contributor.authorКозєєв, І. В.
dc.contributor.authorШип, Н. Є.
dc.date.accessioned2021-11-05T09:41:58Z
dc.date.available2021-11-05T09:41:58Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractВ статті досліджується визначення факторної структури адаптивних можливостей у процесі вікового розвитку у хлопчиків 10-12 років. Оцінка фізичної підготовленості здійснювалась у ході проведення щорічного обов’язкового оцінювання учнівської молоді закладів освіти. Дослідження були проведені в середній загальноосвітній школі № 45 м. Харків. У них брали участь хлопчики 10-12-річного віку (78 чоловік). Установлено, що заняття фізичним вихованням, яке обмежується лише уроками фізичної культури, не сприяють ефективному вдосконаленню адаптивних можливостей організму. Аналіз результатів показав зміни факторної структури адаптивних можливостей у процесі вікового розвитку у хлопчиків, причому ці зміни у 12-річних хлопчиків більш суттєві, що пов’язано з термінами сенситивних періодів розвитку рухових якостей. Отримані результати мають прогностичне значення для раціональної послідовності використання сукупності і обсягу засобів і методів фізичного виховання в цей віковий період для даної вікової групи. В статье исследуется определение факторной структуры адаптивных возможностей в процессе возрастного развития у мальчиков 10-12 лет. Оценка физической подготовленности осуществлялась в ходе проведения ежегодного обязательного оценивания учащейся молодежи учебных заведений. Исследования были проведены в средней общеобразовательной школе №45 г. Харькова. В них участвовали мальчики 10-12-летнего возраста (78 человек). Установлено, что занятия физическим воспитанием, которые ограничиваются только уроками физической культуры, не способствуют эффективному совершенствованию адаптивных возможностей организма. Анализ результатов показал изменения факторной структуры адаптивных возможностей в процессе возрастного развития у мальчиков, причем эти изменения у 12-летних мальчиков более существенны, что связано с терминами сенситивных периодов развития двигательных качеств. Полученные результаты имеют прогностическое значение для рациональной последовательности использования совокупности и объема средств и методов физического воспитания в этот возрастной период для данной возрастной группы. This article explores the definition of the factor structure of adaptive capabilities in the process of age development in boys 10–12 years old, who were engaged in physical education in physical education lessons. In this study, we evaluated: the adaptive potential of the system behind the Baevsky method; the functional state of the external respiration apparatus according to the Stange test and the Genchi test; body energy potential – «double product» and Robinson index. Assessment of physical fitness was carried out during the annual compulsory assessment of student youth educational institution in accordance with the instructions on the organization of the annual assessment of physical fitness of the population of Ukraine. Our research was carried out in secondary school № 45 in Kharkiv. They were attended by boys of 10-12 years of age (78 people). It has been established that physical education, which is limited only to physical education lessons, does not contribute to the effective improvement of adaptive capabilities of the body. The results of factor analysis showed changes in the factor structure of adaptive capabilities in the process of age development in boys. Moreover, changes in the factor structure in 12-year-old boys are more significant, which is associated with the terms of sensitive periods of the development of motor qualities. The results obtained are of prognostic importance for the rational sequence of using the totality and the amount of means and methods of physical education in this age period for a given age group.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПорівняльний аналіз адаптивних можливостей організму школярів 10-12 років / С. В. Палевіч, О. Г. Піддубний, О. Сіянко та ін. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол. : Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін]. – Кам’янець-Подільський : Видавець. – 2021. – Вип. 22. – С. 21–28.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2309-8082
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6331
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherКам'янець-Подільськийо національний університет імені Івана Огієнкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectфактурна структураuk_UA.UTF-8
dc.subjectфізичне вихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectфізична культураuk_UA.UTF-8
dc.subjectадаптаційний потенціалuk_UA.UTF-8
dc.subjectфункціональний станuk_UA.UTF-8
dc.subjectфактурная структураuk_UA.UTF-8
dc.subjectфизическое воспитаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectфизическая культураuk_UA.UTF-8
dc.subjectадаптационный потенциалuk_UA.UTF-8
dc.subjectфункциональное состояниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectphysical educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectadaptive potentialuk_UA.UTF-8
dc.subjectfactor structureuk_UA.UTF-8
dc.subjectfunctional campuk_UA.UTF-8
dc.titleПорівняльний аналіз адаптивних можливостей організму школярів 10-12 роківuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСравнительный анализ адаптивных возможностей организма школьников 10-12 летuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeComparative analysis of adaptive opportunities body organism 10–12 yearsuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Порівняльний аналіз адаптивних можливостей організму школярів 10-12 років.docx
Розмір:
127.01 KB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: