ВИКОРИСТАННЯ ПЕКІНСЬКОЇ ОПЕРИ У ФОРМУВАННІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ КИТАЙСЬКОЇ МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито можливості використання Пекінської опери для формування музичної культури китайської молоді. Виокремлено основні проблеми її залучення до оволодіння цим мистецтвом та шляхи їх подолання. Проаналізовано політику КНР з формування музичної культури молоді засобами Пекінської опери. The article reveals the possibilities of applying the Beijing Opera to form the musical culture of the Chinese youth. The main problems of its involvement in mastering the art and the ways to overcome them are highlighted. The policy of the People’s Republic of China on the formation of musical culture of young people by means of the Beijing Opera is analyzed.
Опис
Ключові слова
Пекінська опера, музична культура, молодь, КНР, аспірантські роботи, Beijing Opera, musical culture, the youth, China, postgraduate work
Цитування
Вань Янь. Використання Пекінської опери для формування музичної культури китайської молоді / Янь Вань // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 80–83.