СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ УЧНІВ НА ДИСТАНЦІЙНИХ УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто організацію дистанційного навчання на уроках української літератури. Запропоновано застосовування різних форм, щоб зробити цей процес динамічним, цікавим і продуктивним. Організація дистанційного навчання потребує змін не лише в роботі вчителя-філолога, а й у діяльності учня. Тож важливо чітко окреслити алгоритм роботи школярів, озвучити правила співпраці тощо. Безпосередньому проведенню дистанційних занять мають передувати тренінги як щодо технічних питань, так і стосовно специфіки їх проведення. The publication deals with the organisation of distance learning in Ukrainian literature lessons. It is proposed to use various forms to make this process dynamic, interesting and productive. The organisation of distance learning requires changes not only in the work of the teacher-philologist, but also in the activities of the student. Therefore, it is important to clearly outline the algorithm of students' work, to announce the rules of cooperation, etc. The actual delivery of distance learning should be preceded by trainings on both technical issues and the specifics of their implementation.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, викладання української літератури, інформаційні технології, distance learning, teaching Ukrainian literature, information technology
Цитування
Лазарєва Т. С. Способи формування зацікавленості учнів на дистанційних уроках української літератури / Т. С. Лазарєва // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 228–231.