Проблеми теорії перекладу у сучасній лінгвістиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, Київський міжнародний університет
Анотація
Метою тез є дослідити завдання в контексті дослідження теорії перекладу та лінгвістики і розглянути теоретичні проблеми перекладу з гносеологічної точки зору, а також виявити величезні можливості використання понять і методів дослідження, які експлуатуються сучасною лінгвістикою для вивчення проблем перекладу. Целью тезисов является исследовать задачи в контексте исследования теории перевода и лингвистики и рассмотреть теоретические проблемы перевода с гносеологической точки зрения, а также выявить огромные возможности использования понятий и методов исследования, эксплуатируемых современной лингвистикой для изучения проблем перевода. The aim of the thesis is to explore the problems in the context of the study of translation theory and linguistics and to consider theoretical problems of translation from an epistemological point of view, as well as to identify great opportunities to use concepts and research methods used by modern linguistics to study translation problems.
Опис
Ключові слова
теорії перекладу, лінгвістика, теория перевода, лингвистика, translation theory, linguistics
Цитування
Калініченко Т. Проблеми теорії перекладу у сучасній лінгвістиці / Т. Калініченко // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи / Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін [та ін.] : Посвіт, 2020. – Т. 9. Синергія в розвитку науки та освіти. – С. 167–168.