ІГРИ-ДРАМАТИЗАЦІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

dc.contributor.authorБерестова, А. А.
dc.date.accessioned2024-03-05T20:25:45Z
dc.date.available2024-03-05T20:25:45Z
dc.date.issued2023-04-21
dc.description.abstractУ публікації розглянуто використання ігор-драматизацій, які розвивають вміння дитини співпрацювати у колективі, слухати і чути, обмінюватися інформацією; вчать розпізнавати емоційні переживання і стан оточуючих дітей і дорослих, емпатії; розуміти та висловлювати власні емоції. Таке середовище забезпечує розвиток комунікативної компетентності дошкільників, як мети педагогічної діяльності; дає можливість врахувати вікові особливості дітей; застосувати ефективні шляхи розв’язання дитячих конфліктів та навчання конструктивній взаємодії вихованців. Зазначено, що спілкування є невід’ємною і загальною умовою формування особистості. Саме у спілкуванні відбувається процес соціалізації дитини, здійснюється встановлення контакту із довкіллям через обмін інформацією, сприймання і розуміння намірів та емоцій іншого. The publication considers the use of dramatisation games that develop the child's ability to cooperate in a team, listen and hear, exchange information; teach to recognise emotional experiences and the state of other children and adults, empathy; understand and express their own emotions. Such an environment ensures the development of preschoolers' communicative competence as the goal of pedagogical activity; makes it possible to take into account the age characteristics of children; apply effective ways to resolve children's conflicts and teach constructive interaction of pupils. It is noted that communication is an integral and general condition for personality formation. It is in communication that the child's socialisation process takes place, and contact with the environment is established through the exchange of information, perception and understanding of the intentions and emotions of another.
dc.identifier.citationБерестова А. А. Ігри-драматизації як засіб розвитку комунікативних вмінь дітей старшого дошкільного віку / А. А. Берестова // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 12–13.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14251
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсоціалізація дитини
dc.subjectкомунікація
dc.subjectігри-драматизації
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectsocialization of the child
dc.subjectcommunication
dc.subjectdramatization games
dc.subjectchildren of preschool age
dc.titleІГРИ-ДРАМАТИЗАЦІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
dc.title.alternativeDRAMATISATION GAMES AS A MEANS OF DEVELOPING COMMUNICATION SKILLS OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Берестова А. А. ІГРИ-ДРАМАТИЗАЦІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ.pdf
Розмір:
331.34 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: