Історія китайського цирку та його місце у сучасній світовій культурі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Китайське циркове мистецтво (кит. 杂技艺术) визнають та поціновують у всьому світі. Китайський цирк має довгу історію, він походить від давніх традицій, ігор та розваг, також нерозривно пов‘язаний з народними піснями, танцями, театром. Витоки китайського цирку та час його виникнення є предметом постійних дебатів вчених. Китайское цирковое искусство (кит. 杂技 艺术) признают и ценят во всем мире. Китайский цирк имеет долгую историю, он происходит от древних традиций, игр и развлечений, также неразрывно связан с народными песнями, танцами, театром. Истоки китайского цирка и время его возникновения является предметом постоянных дебатов ученых. Chinese circus art (Chinese: 杂技艺术 ) is recognized and valued around the world. The Chinese circus has a long history, it comes from ancient traditions, games and entertainment, and is inextricably linked with folk songs, dances and theater. The origins of the Chinese circus and its time origin is the subject of constant debate among scientists.
Опис
Ключові слова
китайський цирк, акробатичні номери, цирковий стиль китайської акробатики, циркове мистецтво, студентські роботи, китайский цирк, акробатические номера, цирковой стиль китайской акробатики, цирковое искусство, студенческие работы, Chinese circus, acrobatic numbers, circus style chinese acrobatics, circus art, student work
Цитування
Чупир Ю. В. Історія китайського цирку та його місце у сучасній світовій культурі / Ю. В. Чупир // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 172–173.