Окремі проблемні питання правової регламентації дистанційної роботи науково-педагогічних працівників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
Стаття присвячена питанню правової регламентації дистанційної роботи науково-педагогічних працівників. Автором зроблено висновок, що положення про дистанційну роботу мають бути сформульовані в окремій главі Кодексу Законів про працю України, норми якої будуть розповсюджуватись лише на тих працівників, в яких виконання трудової функції, пов'язаної із ІТ-сферою, є провідною. The article is devoted to the issue of legal regulation of remote work of scientific and pedagogical workers. The author concluded that the provisions on remote work should be formulated in a separate chapter of the Code of Labor Laws of Ukraine, the norms of which will apply only to those employees in whom the performance of a labor function related to the IT sphere is the leading one.
Опис
Ключові слова
дистанційна робота, правова регламентація дистанційної роботи, remote work, legal regulation of remote work
Цитування
Ждан М. Д. Окремі проблемні питання правової регламентації дистанційної роботи науково-педагогічних працівників / М. Д. Ждан // Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста, Харків, 6 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [за ред. О. О. Коваленко]. – Харків, 2022. – С. 36–39.