Проблема суті й структури мистецької компетентності у дослідженнях китайських педагогів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Анотація
Визначено дефініції понять «компетентність», «ключова компетентність», «ключова компетентність з дисципліни», розглянуто співвідношення змісту зазначених понять. Проаналізовано теоретичні надбання китайських викладачів мистецьких дисциплін. The definitions of the concepts "competence", "key competence", "key competence in the discipline" were determined, and the relationship between the content of these concepts was considered. The theoretical assets of Chinese art teachers are analyzed.
Опис
Ключові слова
компетентнісний підхід, компетентність, міжпредметні знання, Китай, competence, competence approach, interdisciplinary knowledge, China
Цитування
Чжао Бейбей. Проблема суті й структури мистецької компетентності у дослідженнях китайських педагогів / Чжао Бейбей, К. А. Юр'єва // Художні практики та мистецька освіта у крос культурному просторі сучасності : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 7–8 жовт. 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 56–58.