Основні психолого-педагогічні концепції адлерівської моделі виховання батьків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
СтильІздат
Анотація
Виходячи з аналізу психолого-педагогічної літератури у статті розглянуті основні положення адлерівської моделі виховання батьків. Автор визначає головні принципи (рівноправність і співробітництво), що лежать в основі адлерівського виховання. Сформульовані завдання батьківського виховання по адлерівській моделі, пов'язані з поглибленням батьками своїх педагогічних знань. Исходя из анализа психолого-педагогической литературы, в статье рассматриваются основные положения адлеровской модели воспитания родителей. Автор выделяет основные принципы (равноправие и сотрудничество), лежащие в основе адлеровского воспитания. Сформулированы задачи родительского воспитания по адлеровской модели, связанные с углублением родителями своих педагогических знаний. Based on an analysis of the psychological and pedagogical literature, the article discusses the main provisions of the Adlerian model of parenting. The author singles out the basic principles (equality and cooperation) underlying the Adlerian upbringing. The tasks of parental education according to Adler's model related to the deepening of the parents' pedagogical knowledge are formulated.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта батьків, виховання батьків, адлерівська модель виховання батьків, психолого-педагогічні концепції виховання батьків, сім'я, педагогическое образование родителей, воспитание родителей, адлеровская модель воспитания родителей, психолого-педагогические концепции воспитания родителей, семья, teacher education for parents, parental education, The Adlerian model of parenting, Psycho-pedagogical concepts of parenting, family
Цитування
Єсьман І. В. Основні психолого-педагогічні концепції адлерівської моделі виховання батьків / І. В. Єсьман // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : [зб. наук. пр]. / [редкол.: М. М. Алленов та ін.]. – Вип. 11. – Харків ; Луганськ : СтильІздат, 2008. – С. 93–100.