ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкриваються завдання, форми і методи організації просвітницької діяльності в закладах вищої освіти. Просвітницька діяльність спрямована на поширення серед громадськості інформації стосовно досягнень культури, науки тощо. Основними формами і методами просвітницької діяльності в закладах вищої освіти є організація та проведення науково-практичних семінарів, круглих столів, квестів, змагань, конкурсів, театральних вистав конференцій та інших науковопросвітницьких заходів; створення і забезпечення роботи музейних студій і музеїв закладів освіти, театральних шкіл і шкіл мистецтв, різноманітних гуртків, студій та клубів. The work presents the tasks, forms and methods of organizing enlightenment activities in higher educational institutions. Enlightenment activities are aimed at dissemination of information about the achievements of culture, science, etc. among the public. The main forms and methods of enlightenment activities in higher educational institutions are the organization and holding of scientific and practical seminars, round tables, quests, competitions, contests, theatrical performances, conferences and other scientific and educational events; creating and ensuring the work of museum studios and museums of educational institutions, theatre schools and art schools, various clubs and studios.
Опис
Ключові слова
просвітницька діяльність, заклади вищої освіти, здобувачі вищої освіти, організація, завдання, форми і методи, enlightenment activity, higher educational institutions, applicants for higher education, organization, tasks, forms and methods
Цитування
Хун Женьлун. Організація просвітницької діяльності в закладах вищої освіти / Хун Женьлун // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 432–435.