Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-11
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник складено за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції: «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах», що проходила 11 квітня 2014 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С.Сковороди. Сборник составлен по материалам V международной научно-практической конференции «Социализация личности в современных социокультурных контекстах», проходившей 11 апреля 2014 в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды. The collection is based on the materials of the V International Scientific and Practical Conference "Socialization of the Person in Modern Socio-Cultural Contexts", held on April 11, 2014 at the G. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
Опис
Ключові слова
соціалізація особистості, соціокультурні контексти, політична соціалізація особистості, ресоціалізація, ресоціалізація, духовна соціалізація особистості, глобалізація, социализация личности, социокультурные контексты, политическая социализация личности, ресоциализация, духовная социализация личности, глобализация, socialization of personality, sociocultural contexts, political socialization of personality, resocialization, spiritual socialization of personality, globalization
Цитування
Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 11 квіт. 2014 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2014. – 155 с.