ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ СТУДЕНТАМИ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті висвітлюються питання щодо шляхів удосконалення роботи з обдарованими студентами спеціальності «Хореографія» в контексті міжнародного співробітництва ЗВО. Автори зазначають необхідність індивідуалізації процесу підготовки творчих проєктів обдарованих здобувачів вищої освіти та зміщення акцентів на самостійну їх еалізацію. The article highlights issues regarding ways to improve work with gifted students of the specialty «Choreography» in the context of international cooperation. The authors note the need to individualize the process of preparation of creative projects of gifted gifts of higher education and displacement of emphasis on their independent realization.
Опис
Ключові слова
обдаровані студенти, міжнародні освітні програми, майбутні вчителі хореографії, творче портфоліо, gifted students, International Educational Programs, future teachers of choreography, creative portfolio
Цитування
Лиманська О. В. Вдосконалення роботи з обдарованими студентами як один із напрямів реалізації міжнародних освітніх програм / О. В. Лиманська, Н. А. Бугаєць // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 434–438.