Особливості розвитку навчальних закладів Японії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Особливу увагу привертає до себе вища освіта у Японії, адже ця країна в наш час – це світова держава, яка за короткий час, увібравши у себе передовий досвід минулого, вибудувала власну систему освіти, здатну забезпечити висококваліфікованими спеціалістами постіндустріальне суспільство. Особое внимание привлекает к себе высшее образование в Японии, ведь эта страна в наше время - это мировая держава, которая за короткое время, вобрав в себя передовой опыт, выстроила собственную систему образования, способную обеспечить высококвалифицированными специалистами постиндустриальное общество. Higher education in Japan attracts particular attention. This country in our time is a world power, which in a short time has built its own education system capable of providing a post-industrial society with highly qualified specialists.
Опис
Ключові слова
Японія, освіта, реформи освіти, навчальні заклади, мотивація навчання, розвиток навчальних закладів, Япония, образование, реформы образования, учебные заведения, мотивация обучения, развитие учебных заведений, Japan, education, education reform, educational establishments, learning motivation, development of educational establishments
Цитування
Олійник Ю. О. Особливості розвитку навчальних закладів Японії / Ю. О. Олійник // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська ]. – Харків : ХНПУ, 2020. – с. 76–78.