МОРФОЛОГІЧНА АТРАКЦІЯ В ІДІОСТИЛЯХ МАРЛЕНИ РАХЛІНОЇ ТА БОРИСА ЧИЧИБАБІНА

dc.contributor.authorГончарова, Ж.
dc.date.accessioned2023-09-13T13:26:21Z
dc.date.available2023-09-13T13:26:21Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ публікації досліджено морфологічну атракцію в ідіостилях Марлени Рахліної та Бориса Чичибабіна. Зазначено, що різниця поетичного мислення художників слова уможливлює різне використання прийому морфологічної атракції в поезії зазначених авторів. Б. Чичибабін традиційно використовує прийоми атракції через граматичне уподібнення, М. Рахліна надає авторського (креативного) розвитку загальнопоетичним засобам, що можна дослідити на рівні окремого вірша і поетичного ідіостилю загалом. Такі спостереження свідчать про актуальність вивчення й опису граматичної атракції у віршованому тексті, зокрема в поетичних ідіостилях зазначених авторів. The publication examines morphological attraction in the idiostyles of Marlena Rakhlina and Borys Chichybabin. It is noted that the difference in the poetic thinking of the artists of the word makes different things possible the use of morphological attraction in the poetry of these authors. B. Chichibabin traditionally uses techniques of attraction through grammatical simile, M. Rakhlina gives author's (creative) development to general poetic devices, which can be investigated at the level of a separate poem and poetic idiostyle in general. Such observations testify to the relevance of the study and description of grammatical attraction in the poetic text, in particular, in the poetic idiostyles of the mentioned authors.
dc.identifier.citationГончарова Ж. Морфологічна атракція в ідіостилях Марлени Рахліної та Бориса Чичибабіна / Ж. Гончарова // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 10. – С. 83–85.
dc.identifier.isbn978-966-1630-61-0
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12435
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
dc.subjectморфологічна атракція
dc.subjectідіостиль
dc.subjectмовна картина світу
dc.subjectРахліна М.
dc.subjectЧичибабін Б.
dc.subjectmorphological attraction
dc.subjectidiostyle
dc.subjectlanguage picture of the world
dc.subjectM. Rakhlina
dc.subjectB. Chichibabin
dc.titleМОРФОЛОГІЧНА АТРАКЦІЯ В ІДІОСТИЛЯХ МАРЛЕНИ РАХЛІНОЇ ТА БОРИСА ЧИЧИБАБІНА
dc.title.alternativeMORPHOLOGICAL ATTRACTION IN IDIOSTYLES MARLENA RAKHLINA AND BORIS CHICHIBABIN
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Гончарова Ж. Морфологічна атракція в ідіостилях Марлени Рахліної та Бориса Чичибабіна.pdf
Розмір:
13.71 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: