Оптимізація генетичної структури популяцій на прикладі лускокрилих комах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2005
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На прикладі культур зернової молі (Sitotroga cerealella Oliv.) та шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) доведено ефективність оптимізації генетичної структури популяцій. Схрещування ліній зернової молі різного географічного походження та проведення міжпородних та різносезонних схрещувань культури шовковичного шовкопряда в ряду поколінь привело до підвищення життєздатності та продуктивності нащадків. На примере культур зерновой моли (Sitotroga cerealella Oliv.) И тутового шелкопряда (Bombyx mori L.) доказана эффективность оптимизации генетической структуры популяций. Скрещивания линий зерновой моли разного географического происхождения и проведения межпородных и разносезонных скрещиваний культуры тутового шелкопряда в ряду поколений привело к повышению жизнеспособности и продуктивности потомков. On the example of Sitotroga cerealella and Bombyx mori the efficiency of optimization of population genetic structure is proved. Hybridization of Sitotroga cerealella lines from different geographical origin and hybridization of Bombyx mori culture of different races and in different seasons in generation series lead to increasing of their vitality and productivity.
Опис
Ключові слова
оптимізація, культури комах, генетична структура популяції, оптимизация, культуры насекомых, генетическая структура популяции, optimization, artificial populations of insects, genetic structure of populations
Цитування
Маркіна Т. Ю. Оптимізація генетичної структури популяцій на прикладі лускокрилих комах / Т. Ю. Маркіна, Я. О. Бачинська // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХДПУ, 2005. – Вип. 7. – С. 83–93.