ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ГУРТКА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено організацію туристичного гуртка в закладах загальної середньої освіти. Метою організації гурткової роботи в закладах загальної середньої освіти є всебічний розвиток вихованця, формування самостійної діяльності у дітей, виховання інтересу до активного способу життя, сприяння популяризації спорту, реалізація гармонійного розвитку засобами туристсько-краєзнавчої діяльності. Наведено завдання туристсько-краєзнавчої гурткової роботи. Схарактеризовано Донеччину, яка багата на унікальні пам’ятки історії та культури, має багатий рослинний та тваринний світ, степові простори. Зазначено, що деякі пам’ятки Донецької області постраждали в наслідок російської агресії та потребують відновлення. The publication examines the organization of a tourist group in institutions of general secondary education. The purpose of organizing group work in institutions of general secondary education is all-round development of the student, formation of independent activity in children, education of interest in an active lifestyle, promotion of sports, implementation of harmonious development by means of tourism and local history activities. The task of tourist and local history group work is given. Donetsk region is characterized, which is rich in unique historical and cultural monuments, has a rich flora and fauna, steppe spaces. It was noted that some sights of the Donetsk region were damaged as a result of Russian aggression and need to be restored.
Опис
Ключові слова
туризм, гурткова робота, туристсько-краєзнавча діяльність, заклади загальної середньої освіти, tourism, group work, tourist and local history activities, institutions of general secondary education
Цитування
Колесник Г.-М. С. Організація туристичного гуртка в закладах загальної середньої освіти / Г.-М. С. Колесник // Географія та туризм : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 28 лют. – 1 берез. 2023 р. / Харк. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. І. Муромцевої]. – Харків, 2023. – С. 124–128.