Теоретичні засади естетичного виховання молодших школярів в освітньому процесі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто форми та методи естетичного виховання молодших школярів, які сприяють формуванню любові до творів мистецтва, розвитку художнього смаку, розвитку умінь бачити прекрасне, творити і досягати високих результатів під час творчої діяльності в освітньому процесі початкової школи. The article deals with the forms and methods aesthetic education of younger students, which contribute to the formation of love for works of art, the development of artistic taste, the development of the ability to see beautiful, create and achieve high results during creative activity in educational process of primary school.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, освітній процес, діти молодшого шкільного віку, aesthetic education, educational process, children of primary school age
Цитування
Слинько А. Теоретичні засади естетичного виховання молодших школярів в освітньому процесі / А. Слинько // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 30.