БЕЗПЕРЕРВНА ДІЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЛАНДШАФТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО - ТЕХНІЧОЇ СИСТЕМИ

dc.contributor.authorКоптєва, Т. С.
dc.date.accessioned2023-09-12T14:05:27Z
dc.date.available2023-09-12T14:05:27Z
dc.date.issued2023-02-28
dc.description.abstractУ публікації досліджено дію гірничодобувної промисловості на ландшафтну організацію Криворізької ландшафтно-технічної системи, яка радикально видозмінена і цьому спонукають безліч чинників, що цілісно взаємопов’язані. Найважливіший і найвпливовіший механізм дії на Криворізьку ландшафтно-технічну систему (КЛТС) – техногенез. У результаті дії техногенезу на території КЛТС з кожним роком збільшується площа гірничопромислових ландшафтів, які істотно впливають на ландшафтну організацію системи. Як наслідок уздовж залягання покладів залізної руди Криворізької структури повністю знищені північно-степові ландшафти, річища Саксагані та Інгульця. Натомість утворилися та активно розвиваються антропогенні, переважно селитебні й промислові ландшафти, які зараз є фоновими у межах КЛТС і мають двоярусну будову. Зазначено, що безперервна дія гірничодобувної промисловості на території Криворіжжя, яка триває більше 150 років і продовжується понині, зумовила до утворення нової, складної й динамічної ландшафтної структури, з явною перевагою промислових, здебільшого гірничопромислових ландшафтів, які разом із селитебними ландшафтами формують сучасний ландшафтний фон КЛТС із обумовленою двоярусною будовою. The publication examines the impact of the mining industry on the landscape organization of the Kryvyi Rih landscape-technical system, which has been radically changed and is motivated by many factors that are integrally interconnected. The most important and influential mechanism of action on the Kryvyi Rih landscape and technical system (KLTS) is technogenesis. As a result of technogenesis on the territory of the KLTS, the area of mining landscapes increases every year, which significantly affects the landscape organization of the system. As a result, along the iron ore deposits of the Kryvorizka structure, the northern steppe landscapes, Saksaghani and Ingulets rivers were completely destroyed. Instead, anthropogenic, mainly residential and industrial landscapes were formed and are actively developing, which are now the background within the KLTS and have a two-tiered structure. It is noted that the continuous operation of the mining industry on the territory of Kryvorizhye, which has lasted for more than 150 years and continues to this day, it led to the formation of a new, complex and dynamic landscape structure, with a clear advantage of industrial, mostly mining landscapes, which together with residential landscapes form a modern landscape background of the KLTS with a conditioned two-story structure.
dc.identifier.citationКоптєва Т. С. Безперервна дія гірничодобувної промисловості на ландшафтну організацію Криворізької ландшафтно-технічної системи / Т. С. Коптєва // Географія та туризм : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 28 лют. – 1 берез. 2023 р. / Харк. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. І. Муромцевої]. – Харків, 2023. – С. 264–270.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12424
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectгірничопромисловий ландшафт
dc.subjectКриворіжжя
dc.subjectландшафтно-технічна система
dc.subjectгірничодобувна промислість
dc.subjectmining industry landscape
dc.subjectKryvorizhzhia
dc.subjectlandscape technical system
dc.subjectmining industry
dc.titleБЕЗПЕРЕРВНА ДІЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЛАНДШАФТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО - ТЕХНІЧОЇ СИСТЕМИ
dc.title.alternativeCONTINUOUS OPERATION OF THE MINING INDUSTRY FOR LANDSCAPE ORGANIZATION KRYVORIZKY LANDSCAPE - TECHNICAL SYSTEMS
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Коптєва Т. С. Безперервна дія гірничодобувної промисловості на ландшафтну організацію Криворізької ландшафтно-технічної системи.pdf
Розмір:
1.1 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: