ВПЛИВ СПІЛКУВАННЯ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто вплив спілкування на розвиток особистості. Спілкування - це дуже складний багатогранний та багатоплановий процес, що так чи інакше супроводжує нас все життя. В дитинстві цей аспект особливо важливий саме для розвитку особистості. Він вміщує в собі обмін інформацією, вміння сприймати та розуміти опонента. Виділено три основних функції спілкування: комунікативну, перцептивну та інтерактивну. The publication examines the impact of communication on personality development. Communication is a very complex multifaceted and multifaceted process that accompanies us in one way or another throughout our lives. In childhood, this aspect is especially important for personality development. It includes the exchange of information, the ability to perceive and understand the opponent. Three main functions of communication are distinguished: communicative, perceptive and interactive.
Опис
Ключові слова
спілкування, розвиток особистості, студентські роботи, communication, personality development, student works
Цитування
Матвєєвська А. Вплив спілкування на розвиток особистості / А. Матвєєвська // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 58.