Формування підприємницьких здібностей студентів в університетах КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
У статті висвітлено окремі теоретичні аспекти формування підприємницьких здібностей студентської молоді в Китаї, схарактеризовано основні методи формування цих здібностей у студентів китайських університетів, проаналізовано перспективний досвід в окресленому напрямі. В статье освещены отдельные теоретические аспекты формирования предпринимательских способностей студенческой молодежи в Китае, охарактеризованы основные методы формирования этих способностей у студентов китайских университетов, проанализированы перспективный опыт в очерченном направлении. The article highlights some theoretical aspects of the formation of entrepreneurial abilities of students in China, describes the main methods of formation of these abilities of students at Chinese universities, analyzes promising experiences in the outlined direction. 文章重點介紹了我國大學生創業能力形成的一些理論方面,闡述了我國大學生創業能力形成的主要途徑,分析了這方面的發展經驗。
Опис
Ключові слова
підприємницькі здібності, студенти, КНР, університет, перспективний досвід, предпринимательские способности, студенты, КНР, университет, перспективный опыт, entrepreneurial talent, students, CHINA, university, promising experience, 創業技能, 學生們, 中華人民共和國, 大學, 有前途的經驗
Цитування
Ду Цзінсюй. Формування підприємницьких здібностей студентів в університетах КНР / Ду Цзінсюй, Го Цзяфей // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 77–80.