Фактори, що впливають на вживання алкоголю у підлітковому віці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Визначені фактори, що впливають на вживання алкоголю у підлітковому віці. Определены факторы, влияющие на употребление алкоголя в подростковом возрасте.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, фактори вживання алкоголю, підлітковий вік, студентські роботи, социальная педагогика, факторы употребления алкоголя, подростковый возраст, студенческие работы, social pedagogy, factors of alcohol use, adolescence, student work
Цитування
Каруник В. Є. Фактори, що впливають на вживання алкоголю у підлітковому віці / В. Є. Каруник // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 30.