ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даній статті подана розробка дидактичних ігор, розвиваючих та активізуючих пізнавальний інтерес учнів. Проведено практичне дослідження для підвищення рівня пізнавального інтересу учнів та визначено вплив дидактичних ігор на успішність учнів під час проведення уроків з математики. Виявлено, що ігрова навчальна діяльність є ефективним методом формування пізнавального інтересу учнів при вивченні математики. The article deals with working out of didactic games for developing and activating pupils’ cognitive interest. A practical research was conducted to increase the level of cognitive interest of pupils and the impact of didactic games on pupils’ performance during mathematics lessons was determined. It was found that game learning activities are an effective method of forming pupils’ cognitive interest in the study of mathematics.
Опис
Ключові слова
дидактичні ігри, пізнавальний інтерес, вивчення математики, didactic games, cognitive interest, study of mathematics
Цитування
Грамарчук Г. О. Дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу учнів при вивченні математики / Г. О. Крамарчук, В. Г. Моторіна // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 54–56.