ФАРРОХРУ ПАРСА – ПЕРША ЖІНКА В УРЯДІ ІРАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто життя і діяльність Фаррохру Парси – першої жінки в уряді Ірану. У 1960-ті рр. Фаррохру Парса стала першою жінкою-міністеркою Ірану в уряді шаха Рези Пехлеві, домоглася для жінок права голосу і права на розлучення. Деякі з її досягнень збереглися навіть після Ісламської революції, яка прагнула знищити все, що було пов'язано з ім'ям шаха та Парса. Зазначено, що хоча в Ірані досі складна ситуація з правами жінок, колишня міністерка освіти зробила великий внесок у розвиток жіночого руху. The publication examines the life and activities of Farrohr Parsa, the first woman in the government of Iran. In the 1960s, Farrokhru Parsa became the first female minister of Iran in the government of Shah Reza Pahlavi, achieved the right to vote and the right to divorce for women. Some of its achievements survived even after the Islamic Revolution, which sought to destroy everything that was associated with the name of the Shah and Parsa. It is noted that although the situation with women's rights is still difficult in Iran, the former minister of education made a great contribution to the development of the women's movement.
Опис
Ключові слова
Фаррохру Парса, політична діяльність, права жінок, історія Ірану, Farrohru Parsa, political activity, women's rights, history of Iran
Цитування
Мірошніченко С. В. Фаррохру Парса – перша жінка в уряді Ірану / С. В. Мірошніченко // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 104–107.