Державне регулювання та напрями розвитку людського капіталу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Державне регулювання інвестицій в людський капітал сприяє розвитку інтелектуального суспільства, формуючи новий еволюційний стан, в якому людина, її людський капітал стає вирішальним фактором конкурентної переваги на етапі модернізації українського суспільства. Государственное регулирование инвестиций в человеческий капитал способствует развитию интеллектуального общества, формируя новое эволюционное состояние, в котором человек, его человеческий капитал становится решающим фактором конкурентного преимущества на этапе модернизации украинского общества. State regulation of investments in human capital contributes to the development of an intelligent society, forming a new evolutionary state in which a person, his human capital becomes a decisive factor in competitive advantage at the stage of modernization of Ukrainian society.
Опис
Ключові слова
державне регулювання, напрями розвитку, людський капітал, студентські роботи, государственное регулирование, направления развития, человеческий капитал, студенческие работы, government regulation, development directions, human capital, student work
Цитування
Калина Д. А. Державне регулювання та напрями розвитку людського капіталу / Д. А. Калина // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 39–40.