Підготовка майбутніх учителів до створення еколого-орієнтованого освітнього середовища як основи здоров’язбереження учнів: структура і функція

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка
Анотація
У статті розглядаються основні питання створення еколого-орієнтованого освітнього середовища в умовах формування нової моделі освіти для сталого розвитку. Наведено основні характеристики та функції еколого-орієнтованого освітнього середовища, особливості його впливу на особистість учня, процес формування його екологічної культури. В статье рассматриваются основные вопросы создания эколого-ориентированного образовательного среды в условиях формирования новой модели образования для устойчивого развития. Приведены основные характеристики и функции эколого-ориентированного образовательного среды, особенности его влияния на личность ученика, процесс формирования его экологической культуры. The article examines the main issues of the creation of eco-oriented educational environment in the formation of a new model of education for sustainable development. The basic features and functions of ecology-oriented educational environment are given, especially its influence on the individuality of a pupil, the process of formation of his environmental culture. Considered the basis of training of future teacher to creation of eco-oriented educational environment in secondary school, which is an environmental training and psycho-pedagogical process that aims purposeful formation of ecological competent person. Deals with the principles of training of teachers to creation eco-oriented educational environment, the main basis of which are the following: cooperation of teachers and students in the process of professional training, joint productive activity, orientation on the formation of ecological and valeological competence of future teacher; humanization of education as a rejection of technocratic approach to training of future teachers, the formation of students’ thinking, based on environmental values. The role of entity is described: teachers, class teachers, heads of groups, families (parents, relatives, friends), school psychological services, school administration in creation of ecooriented environment. It is proved that to the group of main functions can refer conservation,restoration and health saving. To the group of developmental functions in relation to the entities of the educational process include the following: integrative, regulative, compensating, structural, socialized. Defined and described blocks of eco-oriented educational environment: intellectual, social and psychological resources, spiritual, cultural, ecological block, health saving.
Опис
Ключові слова
еколого-орієнтоване освітнє середовище, майбутній вчитель, школа, освітнє середовище, вища школа, педагогічний процес, сталий розвиток, эколого-ориентированная образовательная среда, будущий учитель, школа, образовательная среда, высшая школа, педагогический процесс, устойчивое развитие, eco-oriented educational environment, future teacher, school, educational environment, higher education, teaching process, sustainable development
Цитування
Щербак І. М. Підготовка майбутніх учителів до створення еколого-орієнтованого освітнього середовища як основи здоров’язбереження учнів: структура і функції / І. М. Щербак // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Чернігів. нац. пед. ун-т ім Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – Вип. 129, т. 2. – С. 293–296.