THE ROLE OF THE INTERCULTURAL COMPONENT IN TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
In the process of studying Ukrainian as a foreign language, it is crucial to place special emphasis on the development of intercultural competence. This involves recognizing and respecting the cultural and cognitive differences of native speakers, which is a fundamental requirement for fostering successful cross-cultural dialogue. To achieve this, participants in the educational process should be cognizant of potential challenges that may arise during intercultural communication. They must also have a deep understanding of the values and commonly accepted norms of behavior in other cultures. When learners are prepared to solve these challenges, they can reduce misunderstandings, conflicts, and misjudgments of situations. This, in turn, greatly contributes to their successful integration into the society of the language they are studying and the establishment of effective relationships with members of the global community. У процесі вивчення української мови як іноземної важливо приділяти особливу увагу на розвиток міжкультурної компетенції. Це передбачає визнання та повагу до культурних і когнітивних відмінностей носіїв мови, що є фундаментальною умовою поваги до налагодження успішного міжкультурного діалогу. Щоб досягти цього, учасники освітнього процесу повинні усвідомлювати потенційні виклики, які можуть виникнути під час міжкультурної комунікації. Вони також повинні мати глибоке розуміння цінностей і загальноприйнятих норм поведінки в інших культурах. Коли учні готові до вирішення цих проблем, вони можуть зменшити кількість непорозумінь, конфліктів і неправильних оцінок ситуацій. Це, в свою чергу, значною мірою сприяє їхній успішній інтеграції в суспільство країни, мову якої вони вивчають та встановленню ефективних взаємовідносин з членами світової спільноти.
Опис
Ключові слова
learning the Ukrainian language, intercultural communication, educational process, вивчення української мови, міжкультурна комунікація, освітній процес
Цитування
Veretiuk T. V. The role of the intercultural component in teaching Ukrainian as a foreign language / T. V. Veretiuk // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 19–23.