ВИКОРИСТАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН МІСЦЕВОЇ ФЛОРИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ САДІВ У СТИЛІ «NATURAL GARDENS»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто створення садів у стилі «Natural gardens» – сади з витривалих дикорослих рослин. Цей стиль походить від даоських садів Китаю («Улаштування садів» Цзи Чен – 1634 рік). Наведено перелік декоративних трав’янистих витривалих рослин флори України для композицій в стилі «Natural gardens» у Харківській області. Перелічені багаторічні декоративні рослини флори України придатні для створення витривалих ландшафтних композицій в різних типах місця зростання. Всі перелічені види вже вирощувалися раніше або вирощуються зараз в штучних умовах, наприклад на експозиціях «Система вищих рослин» державних ботанічних садів, зокрема і Ботанічного саду ХНУ ім. В. Н. Каразіна й показали свою невибагливість і витривалість. The publication discusses the creation of gardens in the style of "Natural gardens" - gardens made of hardy wild plants. This style originates from the Taoist gardens of China (Zi Chen's Arrangement of Gardens - 1634). The list of decorative herbaceous hardy plants of the flora of Ukraine for compositions in the style of "Natural gardens" in the Kharkiv region is given. The listed perennial decorative plants of the flora of Ukraine are suitable for creating hardy landscape compositions in various types of growing places. All the listed species have already been grown before or are currently being grown in artificial conditions, for example, at the expositions "System of higher plants" of state botanical gardens, in particular, the Botanical Garden of KhNU named after V. N. Karazin and showed their unpretentiousness and endurance.
Опис
Ключові слова
сади, дикорослі рослини, ландшафтні композиції, Natural gardens, wild plants, landscape compositions
Цитування
Прончакова Є. М. Використання декоративних рослин місцевої флори для створення садів у стилі «Natural gardens» / Є. М. Прончакова, Ю. В. Бенгус // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 165–168.