АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ

dc.contributor.authorДеркач, В. В.
dc.date.accessioned2021-05-19T10:16:30Z
dc.date.available2021-05-19T10:16:30Z
dc.date.issued2020-05-20
dc.description.abstractВ статті висвітлено проблему трудової міграції українців. Розвиток процесів глобалізації впливає на ринок робочої сили, що сприяє міжнародній міграції українців. В українських трудових емігрантів з’являється все більше напрямів, способів і причин працевлаштуватись за межами держави. Враховуючи соціально-економічну ситуацію, привабливість України для міграції в порівнянні з іншими країнами, невисока, тому є всі підстави стверджувати, що зовнішня трудова міграція українців буде і в подальшому зростати. В статье освещена проблема трудовой миграции украинцев. Развитие процессов глобализации влияет на рынок рабочей силы, способствует международной миграции украинцев. У украинских трудовых мигрантов появляется все больше направлений, способов и причин трудоустроиться за пределами государства. Учитывая социально-экономическую ситуацию, привлекательность Украины для миграции по сравнению с другими странами, невысокая, поэтому есть все основания утверждать, что внешняя трудовая миграция украинцев будет и в дальнейшем расти. The article highlights the problem of labor migration of Ukrainians. The development of globalization processes affects the labor market, which facilitates the international migration of Ukrainians. Ukrainian labor emigrants have more and more directions, ways and reasons to get a job outside the state. Given the socio-economic situation, Ukraine's attractiveness for migration compared to other countries is low, so there is every reason to believe that the external labor migration of Ukrainians will continue to grow.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationДеркач В. В. Аналіз причин та сучасних напрямів зовнішньої трудової міграції українців / В. В. Деркач // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 58–61.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5037
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудова міграціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультурний обмінuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудове рабствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectекономічне зростанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовая миграцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультурный обменuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовое рабствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectэкономический ростuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor migrationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcultural exchangeuk_UA.UTF-8
dc.subjectlabor slaveryuk_UA.UTF-8
dc.subjectекономічне зростанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleАНАЛІЗ ПРИЧИН ТА СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeАНАЛИЗ ПРИЧИН И СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ УКРАИНЦЕВuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeANALYSIS OF CAUSES AND MODERN DIRECTIONS LABOR MIGRATION OF UKRAINIANSuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Деркач В. В. Аналіз причин та сучасних напрямів зовнішньої трудової міграції.pdf
Розмір:
742.57 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: