ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

dc.contributor.authorМоскаленко, В. В.
dc.date.accessioned2018-01-23T07:58:16Z
dc.date.available2018-01-23T07:58:16Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractЗагальні базові вміння економіста описані в освітньо-кваліфікаційній характеристиці економіста-бакалавра. З точки зору інформаційних технологій відповідні вміння та навички економіста-бакалавра можна поділити на три частини. Перша частина базових вмінь економістів задовольняються рівнем набутих інформаційно-аналітичних компетенцій випускника загальноосвітнього навчального закладу відповідно до Державного стандарту повної середньої освіти. Друга частина базових вмінь та навичок здобуваються в дисциплінах економіко-математичного циклу. Третя частина вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики до економіста-бакалавра може бути задовільнена сучасними інформаційними технологіями, які не входять до компетенцій випускника загальноосвітнього навчального закладу відповідно до Державного стандарту повної середньої освіти. Таким чином створено перелік блоків інформаційних моделей, що охоплюють третю частину базових вмінь економіста потрібних для професійної діяльності економіста-бакалавра. Общие базовые умения экономиста описаны в образовательно­ квалификационной характеристике экономиста-бакалавра. С точки зрения информационных технологий соответствующие умения и навыки экономиста-бакалавра можно разделить на три части. Первая часть базовых умений экономистов удовлетворяются уровнем приобретенных информационно­ аналитических компетенций выпускника общеобразовательного учебного заведения в соответствии с Государственным стандартом полного среднего образования. Вторая часть базовых умений и навыков приобретаются в дисциплинах экономико-математического цикла. Третья часть требований образовательно-квалификационной характеристики экономиста-бакалавра может быть удовлетворена современными информационными технологиями, которые не входят в компетенции выпускника общеобразовательного учебного заведения в соответствии с Государственным стандартом полного среднего образования. Таким образом, создан перечень блоков информационных моделей, охватывающих третью часть базовых умений экономиста нужных для профессиональной деятельности экономиста-бакалавра. General basic skills of economist had described in the educational qualification characteristics economist degree. In terms of information technology relevant skills economist bachelor is divided into three parts. The first part of the basic skills of economists met the level of acquired information and analytical competencies graduate educational institution under the State Standard of General Secondary Education. The second part of the basic skills acquired in the disciplines of economic and mathematical cycle. The third part of the requirements of educational qualification characteristics to economist bachelor may be satisfied by modern information technologies that are not part of the competencies of graduates of the institution in accordance with the State standard secondary education. Thus was created for blocks of information models, covering a third of the basic skills necessary economic competence economist bachelor degree.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМоскаленко В. В. Планування навчального процесу із застосуванням технології дистанційного навчання / В. В. Москаленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Економіка. – Харків : ХНПУ, 2015. – Вип. 15. – С. 36–42.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1023
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectекономічна інформатикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectінформаційні технологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectзадача прийняття рішеньuk_UA.UTF-8
dc.subjectнечітка логікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectрегрессійний аналізuk_UA.UTF-8
dc.subjectэкономическая информатикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectинформационные технологииuk_UA.UTF-8
dc.subjectзадача принятия решенийuk_UA.UTF-8
dc.subjectнечеткая логикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectрегрессионный анализuk_UA.UTF-8
dc.subjecteconomic scienceuk_UA.UTF-8
dc.subjectinformation technologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe problem of making decisionsuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuzzy logicuk_UA.UTF-8
dc.subjectregression analysisuk_UA.UTF-8
dc.titleПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Москаленко - Економіка-збірник ХНПУ.pdf
Розмір:
121.38 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: