Формування математичних уявлень і понять у молодших школярів із інтелектуальними порушеннями засобами інноваційних корекційно - педагогічних технологій

dc.contributor.authorКолінько, С. П.
dc.date.accessioned2024-03-01T11:10:16Z
dc.date.available2024-03-01T11:10:16Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз психологопедагогічних особливостей формування математичних уявлень і понять у молодших школярів із інтелектуальними порушеннями засобами інноваційних корекційно-педагогічних технологій. Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: «інновація», «педагогічна технологія», «технології корекційної освіти» «інноваційні корекційно-педагогічні технології». Визначено показники та рівні сформованості математичних уявлень і понять у молодших школярів із інтелектуальними порушеннями. Розроблено методичні рекомендації педагогам щодо формування математичних уявлень і понять у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями засобами інноваційних корекційно-педагогічних технологій, які спрямовані на удосконалення освітнього процесу для дітей з інтелектуальними порушеннями. The theoretical analysis of the psychological and pedagogical features of the forming of mathematical ideas and concepts of young school children with intellectual disabilities by means of innovative corrective and pedagogical technologies were carried out in this qualification work. A definitive characterization of the key concepts of the research was carried out: «innovation», «pedagogical technology», «corrective education technologies», «innovative corrective and pedagogical technologies». Indicators and levels of formation of mathematical ideas and concepts among young school children with intellectual disabilities were determined. Methodical recommendations for teachers for forming mathematical ideas and concepts for children of primary school age with intellectual disabilities by means of innovative corrective and pedagogical technologies have been developed. They are aimed at improving the educational process for children with intellectual disabilities.
dc.identifier.citationКолінько С. П. Формування математичних уявлень і понять у молодших школярів із інтелектуальними порушеннями засобами інноваційних корекційно-педагогічних технологій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / С. П. Колінько ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2023. – 104 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14202
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіти
dc.subjectінтелектуальні порушення
dc.subjectматематичні уявлення і поняття
dc.subjectінновації
dc.subjectпедагогічні технології
dc.subjectкорекція
dc.subjectchildren
dc.subjectintellectual disabilities
dc.subjectmathematical ideas and concepts
dc.subjectinnovations
dc.subjectpedagogical technologies
dc.subjectcorrection
dc.titleФормування математичних уявлень і понять у молодших школярів із інтелектуальними порушеннями засобами інноваційних корекційно - педагогічних технологій
dc.title.alternativeThe forming of mathematical ideas and concepts of young school children with intellectual disabilities by means of innovative corrective and pedagogical technologies
dc.typeOther
Файли
Колекції