ВИЗНАЧЕННЯ СТИЛІВ ВЕДЕННЯ БОЮ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ В САМБО НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ БІОМЕХАНІЧНИХ ТА ПСИХФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ (НА ПРИКЛАДІ БОЙОВОГО САМБО)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Спортивне самбо є вид боротьби з великою кількістю кидків і больових прийомів, схоже з дзюдо. 20 липня 2021 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) уперше визнав самбо олімпійським видом спорту. Основними факторами, які визначають високу ефективність підготовки бойових самбістів є: наявність раціональної та обґрунтованої методики навчання комбінаціям ударної та борцівської техніки; високий рівень розвитку сили та силової витривалості, координованості та швидкісних якостей бійців. Велике значення мають вміння бійців раціонально поєднувати технічні дії, дезорієнтувати суперника за рахунок високої варіативності та непередбачуваності підготовчих дій, правильно вибирати дистанцію, регулювати силу та час виконання ударів та кидків, передбачати та швидко розпізнавати дії та наміри суперника. Результати даного дослідження доцільно використовувати при плануванні індивідуальної підготовки атлетів у бойовому самбо та для визначення оптимального стилю ведення змагального поєдинку для кваліфікованих спортсменів з бойового самбо. Запропоновані методи психофізіологічного і біомеханічного тестування для визначення індивідуальних особливостей спортсменів з бойового самбо є ефективним, досить доступним і зручним у застосуванні засобом виявлення схильності атлетів до певного стилю ведення поєдинку. Sports sambo is a type of struggle with a large number of throws and pain techniques, similar to judo. On July 20, 2021, the International Olympic Committee (IOC) recognized sambo as an Olympic sport for the first time. The main factors that determine the high efficiency of combat sambist training are: the presence of a rational and well-founded methodology for training combinations of shock and wrestling techniques; high level of development of strength and power endurance, coordination and speed qualities of fighters. The ability of fighters to rationally combine technical actions, to disorient the opponent due to the high variability and unpredictability of preparatory actions, to correctly choose the distance, to regulate the force and time of execution of blows and throws, to predict and quickly recognize the actions and intentions of the opponent are of great importance. The results of this study should be used when planning the individual training of combat sambo athletes and to determine the optimal style of conducting a competitive match for qualified combat sambo athletes. The proposed methods of psychophysiological and biomechanical testing for determining the individual characteristics of combat sambo athletes are an effective, fairly accessible and convenient means of detecting the propensity of athletes to a certain style of fighting.
Опис
Ключові слова
техніка, бойове самбо, кластер, нейродинамика, швидкість, кут в суглобі, фізіологія, психологія, technique, combat sambo, cluster, neurodynamics, speed, joint angle, physiology, psychology
Цитування
Бєлєвцов М. С. Визначення стилів ведення бою кваліфікованих спортсменів в самбо на основі кластерного аналізу біомеханічних та психофізіологічних показників (на прикладі бойового самбо) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / М. С. Бєлєвцов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2022. – 51 с. : табл., іл.
Колекції