THE TRAUMATIC REALITY AS A TEXT IN THE NOVEL POETRY BY SERHIY ZHADAN

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The spatial geometry of Serhiy Zhadan in his novel poetry dwells on the Biblical code altered according to the contemporary Ukrainian reality; the symbolism of purity, represented through the concept of childhood and the images of little bird’s nest; the elaborate nature symbolism, embracing the cross-cultural signs of water, rain, fish and forest. The death is personified and knows its borders. The blood marks the heaven and the seasons bleed. The moon serves as a symbol of eternity, proving that there is something bigger than the traumatic reality of here and now. Просторова геометрія Сергія Жадана в його новаторській поезії зосереджується на біблійному коді, видозміненому відповідно до сучасної української дійсності; символіці чистоти, репрезентованій через концепт дитинства та образи пташиного гнізда; розгорнута символіка природи, що охоплює крос-культурні знаки води, дощу, риби та лісу. Смерть персоніфікована і знає свої кордони. Кров позначає небеса і пори року кровоточать. Місяць слугує символом вічності, доводячи що існує щось більше, ніж травматична реальність тут і зараз.
Опис
Ключові слова
S. Zhadan, Ukrainian poetry, Жадан С., українська поезія
Цитування
Starostenko T. The Traumatic Reality as a Text in the Novel Poetry by Serhiy Zhadan / T. Starostenko // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 83–86.