Удосконалення маркетингової діяльності в забезпеченні конкурентоспроможності організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі висвітлено теоретичні аспекти маркетингової діяльності організації та її вдосконалення, зокрема, здійснено сутнісну характеристику маркетингу як виду управлінської діяльності та визначено роль у забезпеченні конкурентоспроможності організації. У практичному розділі роботи здійснено аналіз маркетингової діяльності організації з використанням різноманітних інструментів. На діагностичній основі складено комплексно-цільову програму з удосконалення маркетингової діяльності організації, проведено її експертизу. The work highlights the theoretical issues of the organization's marketing activity and its improvement, in particular, the essential characteristics of marketing as a type of management activity are carried out and its role in ensuring the organization's competitiveness is determined. In the practical part of the work, an analysis of the marketing activity of the organization was carried out using various tools. On the diagnostic basis, a comprehensive and targeted program for improving the organization's marketing activities was drawn up, her examination was carried out.
Опис
Ключові слова
маркетинг, маркетингова діяльність, організація, удосконалення, керівник, маркетинговий аналіз, marketing, marketing activity, organization, improvement, manager, marketing analysis
Цитування
Козловцева А. І. Удосконалення маркетингової діяльності в забезпеченні конкурентоспроможності організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / А. І. Козловцева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 57 с. : табл. + дод.
Колекції