Прийоми діагностики фонетичних труднощів майбутніх учителів англійської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Європейська наукова платформа, Вінниця
Анотація
У дослідженні розглянуто проблему діагностики фонетичних труднощів майбутніх учителів англійської мови. Автор розробляє комплекс мультилінгвальних вправ для виявлення поширених фонетичних труднощів майбутніх учителів англійської мови, що спричинені міжмовною інтерференцією. В исследовании рассмотрена проблема диагностики фонетических трудностей будущих учителей английского языка. Автор разрабатывает комплекс мультилингвальных упражнений для выявления распространенных фонетических трудностей будущих учителей английского языка, вызванных межъязыковой интерференцией. The study considers the problem of diagnosing phonetic difficulties of future English teachers. The author develops a set of multilingual exercises to identify common phonetic difficulties of future English teachers caused by interlingual interference.
Опис
Ключові слова
майбутні учителі англійської мови, мультилінгвальні вправи, фонетичні труднощі, міжмовна інтерференція, магістерські роботи, мультилингвальные упражнения, будущие учителя английского языка, межъязыковая интерференция, фонетические трудности, магистерские работы, english trainee teachers, multilingual activities, phonetic difficulties, interlanguage interference, master's work
Цитування
Таран А. В. Прийоми діагностики фонетичних труднощів майбутніх учителів англійської мови / А. В. Таран, О. А. Чухно // Глобалізація наукових знань: міжнарародна співпраця та інтеграція галузей наук : матеріали II міжнар. студ. наук. конф., Біла Церква, 22 жовт., 2021 р. / Молодіжна наукова ліга. – Вінниця : Європ. наук. платформа, 2021. – Т. 2. – С. 104–107.