ПРАЦЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ : ВИСНОВКИ ДЛЯ ТРУДОВОГО ПРАВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський гуманітарний університет (ДГУ)
Анотація
У статті розглядається феномен праці в дослідженнях інформаційного суспільства й перспективи трансформації цього феномена в науці трудового права. Робиться висновок про те, що із появою інформаційних засобів виробництва виникають несприятливі наслідки, пов'язані із перерозподілом капіталу в суспільстві та зменшенням соціального захисту працюючих. В статье рассматривается феномен труда в исследованиях информационного общества и перспективы трансформации данного феномена в науке трудового права. Делается вывод о том, что с появлением информационных средств производства возникают неблагоприятные последствия, связанные с перераспределением капитала в обществе и уменьшением социальной защиты трудящихся. The article describes the phenomenon of labour in researches of information society and prospects of transformation of this phenomenon in the science of labour law. The author makes the conclusion that with the advent of information of production, the negative effects associated with the redistribution of capital in society and in the social protection of workers are appeared.
Опис
Ключові слова
праця, інформаційне суспільство, гнучкість, гонка на дно, труд, информационное общество, гибкость, гонка на дно, labour, information society, flexibility, race to the bottom
Цитування
Новіков Д. О. Праця в інформаційному суспільстві : висновки для трудового права / Д. О. Новіков // Право і суспільство : наук. журн. / Дніпропетр. гуманіт. ун-т ; [редкол. : М. В. Корнієнко (голов. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДГУ, 2015. – № 5.2, ч. 2. – С. 96–103.