Інтерактивна дошка як засіб для створення коміксів на уроках початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
Розглянуто деякі можливості використання інтерактивної дошки як засобу для створення та реалізації навчальних коміксів у початковій школі. З’ясовано особливості використання даного виду роботи. Визначено їх вплив на навчальний процес та засвоєння матеріалу в цілому. Рассмотрены некоторые возможности использования интерактивной доски как средства создания и реализации учебных комиксов в начальной школе. Выяснены особенности использования данного вида работы. Определены их влияние на учебный процесс и усвоение материала в целом. There are considered some possibilities of using interactive whiteboards as a means to create and implement educational comics in primary school. The peculiarities of using this type of work have been clarified. Their influence on the educational process and assimilation of the material in general is determined.
Опис
Ключові слова
засіб мультимедіа, комікси, навчальна діяльність, початкова школа, средство мультимедиа, комиксы, учебная деятельность, начальная школа, multimedia tool, comics, educational activity, elementary school
Цитування
Овчар Н. В. Інтерактивна дошка як засіб для створення коміксів на уроках початкової школи / Н. В. Овчар, В. В. Ворожбіт-Горбатюк // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали міжнар. симпозіуму : зб. наук. пр. в 2-х ч. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: С. В. Страшко та ін.]. – Вип. 3, ч. 1. – Київ : Алатон, 2021. – С. 109–111.