ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено використання інформаційних технологій у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Телебачення, відео, радіо, періодична преса, книги, спеціальна література, засоби звукозапису (магнітофони, музичні центри тощо), комп’ютерні системи є важливими й необхідними засобами викладання різних навчальних дисциплін у музично-педагогічній освіті. Мультимедійні комп’ютерні системи допомагають виконувати різноманітні функції: музикознавця, виконавця, слухача та ін. Доступ до ресурсів мережі Інтернет уможливлює пошук необхідної, важливої та значущої інформації. Виділено напрями застосування комп’ютерів у галузі музичної освіти. The publication examines the use of information technologies in the training of future music teachers art Television, video, radio, periodical press, books, special literature, sound recording devices (tape recorders, music centers, etc.), computer systems are important and necessary means of teaching various academic disciplines in music and pedagogical education. Multimedia computer systems help to perform various functions: musicologist, performer, listener, etc. Access to Internet resources makes it possible to find necessary, important and significant information. Areas of application of computers in the field of music education are highlighted.
Опис
Ключові слова
музична освіта, інформаційні технології, майбутні вчителі, професійна підготовка, музичне мистецтво, music education, information technology, future teachers, professional training, musical art
Цитування
Іонова О. М. Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва / О. М. Іонова, Чень Цюнцюн // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 13–14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 63–66.