РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглядаються можливості засобів легкої атлетики для розвитку координаційних здібностей учнів старших класів. Пропонуються спеціальні легкоатлетичні вправи щодо розвитку координації. Доведено, що застосування легкоатлетичних вправ є дієвим і необхідним засобом розвитку координаційних здібностей старших школярів. The work examines the possibilities of athletics for the development of coordination abilities of high school students. Special athletics exercises for the development of coordination are offered. It has been proven that the use of athletic exercises is an effective and necessary means of developing the coordination abilities of senior schoolchildren.
Опис
Ключові слова
координація, фізичний розвиток, старші школярі, вправи, легка атлетика, coordination, physical development, senior schoolchildren, exercises, Athletics
Цитування
Мінєєв М. Розвиток координаційних здібностей у учнів старших класів засобами легкої атлетики / М. Мінєєв // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 156–158.