ВПЛИВ ПРИНЦИПІВ КЛАСИЧНИХ ШКІЛ ІНДІЙСЬКОГО ТАНЦЮ НА ФОРМУВАННЯ ПЛАСТИЧНО-ОБРАЗНОЇ БАЗИ СУЧАСНИХ ПОСТАНОВОК

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі теоретично обґрунтовано та виявлено вплив принципів класичних шкіл індійського танцю на формування пластично-образної бази сучасних постановок; практично втілено їх в хореографічній постановці «Ти ж мене підманула…». The work theoretically substantiates and reveals the influence of the principles of the classical schools of Indian dance on the formation of the plastic-figurative base of modern productions; they are practically embodied in the choreographic production "You deceived me ...".
Опис
Ключові слова
індійський танец, пластично-образна база, сучасна постановка, хореографія, indian dance, plastic-shaped base, contemporary production, choreography
Цитування
Гіль М. А. Вплив принципів класичних шкіл індійського танцю на формування пластично-образної бази сучасних постановок : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 024 Хореографія / М. А. Гіль ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореографії. – Харків, 2022. – 34 с. : іл., табл. + дод.
Колекції