THE FUTURE TEACHERS’ TRAINING CONCEPT: METHODICAL ASPECT

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article author reveals the conceptual principles (the essence, purpose, tasks, approaches, content, forms and methods) of methodical training of future teachers of Physics, Mathematics and Computer Science at the Faculty of Physics and Mathematics of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.Розкрито концептуальні засади (суть, мету, завдання, підходи, принципи, зміст, форми та методи) методичної підготовки майбутн іх учителів фізики, математики та інформатики, а також магістрів з освітніх, педагогічних наук на фізико-математичному факультеті ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Опис
Ключові слова
future teachers, рhysics, mathematics, сomputer Science, оsvitology, methodical training, майбутній учитель, фізика, математика, інформатика, освітологія, методична підготовка
Цитування
Ponomarova N. The Future Teachers’ Training Concept: Methodical Aspect / N. Ponomarova // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 415–418.