Творчий шлях і особливості виконавського стилю О. В. Образцової

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття піднімає проблеми вивчення особливостей виконавського стилю, педагогічних прийомів і творчості оперної співачки і педагога О. В. Образцової, розглядає її погляди на процес роботи над твором, підготовку оперних партій і підбір концертного репертуару. Статья поднимает проблемы изучения особенностей исполнительского стиля, педагогических приемов и творчества оперной певицы и педагога А. В. Образцовой, рассматривает ее взгляды на процесс работы над произведением, подготовку оперных партий и подбор концертного репертуара.The article raises the problems of studying the peculiarities of the performing style, pedagogical techniques and creativity of the opera singer and teacher O.V. Obraztsova, examines her views on the process of work on the work, preparation of the opera parties and selection of the concert repertoire.
Опис
Ключові слова
виконавчий стиль, концертний репертуар, опера, вокальна творчість, Образцова О., студентські роботи, исполнительский стиль, концертный репертуар, опера, вокальное творчество, Образцова Е., студенческие работы, executive style, concert repertoire, opera, vocal, Obraztsova E., student work
Цитування
Гамарко В. В. Творчий шлях і особливості виконавського стилю О. В. Образцової / В. В. Гамарко // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 123–128.