Biotropic distribution of the common wood pigeonin the Zhuravlevsky water park, Kharkiv, Ukraine

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Беларуская навука
Анотація
The main breeding grounds of the Common Wood Pigeon are field sheltersand roadsides, forest clearings, forest parks, gardens, floodplain forests. In the recent years, the level of synanthropization of the Wood Pigeon increasedThe purpose of the study was to study the biotopic distribution of the Common Wood Pigeon in Zhuravlevsky Water Park. Pigeon nests were found on such trees as Juniperus communis, Picea glauca, Elaeagnus angustifolia, Populus tremula, Salix alba, Tilia cordata. We noticed two more pairs on the island part of Zhuravlevsky Water Park. Another nest. Основними місцями розмноження звичайного лісового голуба є польові укриття та узбіччя доріг, вирубки, лісопарки, сади, заплавні ліси. В останні роки зріс рівень синантропізації лісового голуба. Метою дослідження було вивчення біотопічного поширення голуба звичайного в Журавлівському аквапарку. Гнізда голубів виявлено на таких деревах, як Juniperus communis, Picea glauca, Elaeagnus angustifolia, Populus tremula, Salix alba, Tilia cordata. Лісний голуб є поширеним гніздовим видом у національному парку «Двурічанський» Харківської області. Основными местами размножения обычного лесного голубя являются полевые укрытия и обочины дорог, вырубки, лесопарки, сады, пойменные леса. В последние годы вырос уровень синантропизации лесного голубя. Целью исследования было изучение биотопического распространения голубя обыкновенного в Журавлевском аквапарке. Гнезда голубей обнаружены на таких деревьях, как Juniperus communis, Picea glauca, Elaeagnus angustifolia, Populus tremula, Salix alba, Tilia cordata. Лесной голубь является распространённым гнездовым видом в национальном парке «Двуречанский» Харьковской области.
Опис
Ключові слова
Forery pigeon (Columba palumbus), breeding grounds, biotope distribution, nests, Zhuravlevsky Water Park, Лісовий голуб(Columba palumbus), місця розмноження, біотопічне поширення, гнізда, Журавлівський аквапарк, Лесной голубь (Columba palumbus), места размножения, биотопическое распространение, гнезда, Журавлевский аквапарк
Цитування
Bondarenko N. Y. Biotropic distribution of the common wood pigeonin the Zhuravlevsky water park, Kharkiv, Ukraine / N. Y. Bondarenko, E. A. Cherepanin // Орнитологические исследования в странах Северной Евразии : тезисы XV Междунар. орнитолог. конф. Северной Евразии, посвящён. памяти акад. М. А. Мензбира (165-летию со дня рождения и 85-летию со дня смерти). – Минск : Беларуская навука, 2020. – C. 526–527.